Życie siedzi w jelicie - Teoria opioidowa, a autyzm

Odsłony: 5215
Oliwkowe Życie

Autyzm definiowany jest jako całościowe zaburzenie neurorozwojowe , charakteryzujące się występowaniem schorzeń, określanych mianem triady autystycznej, do których należą: nieprawidłowe interakcje społeczne, zaburzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz występowanie nieprawidłowych wzorców zachowań i zainteresowań.

Mimo tak dużego rozpowszechnienia występowania ASD, naukowcom do tej pory nie udało się określić jednoznacznych czynników wywołujących schorzenie.

Do potencjalnych przyczyn zaburzeń ze spektrum autyzmu zalicza się m.in.: uwarunkowania genetyczne, a także różnego rodzaju obciążenia środowiskowe (toksyny, mutageny, zbyt częste przyjmowanie antybiotyków, przyjmowanie hormonów przez przyszłe matki, czynniki dietetyczne). Najnowsze badania wskazują na możliwość istnienia zależności pomiędzy zmianami w obrębie przewodu pokarmowego a występowaniem lub zaostrzeniem nieprawidłowości neurologicznych.

Teoria ta, zwana teorią opioidową, zakłada, iż pierwotną przyczyną schorzeń ze spektrum autyzmu jest nadmierna przepuszczalność „bariery jelitowej”.  Zgodnie z tym założeniem u pacjentów z ASD dochodzi do niecałkowitego trawienia substancji białkowych, takich jak np. gluten, kazeina. W wyniku wadliwego rozkładu cząsteczek glutenu i kazeiny powstają tzw. gluteomorfiny, kazeomorfiny, związki o budowie zbliżonej do opiatów - substancji swobodnie przekraczających barierę krew-mózg,  działających bezpośrednio na układ nerwowy, mogących wpływać na zachowanie dziecka poprzez wywoływanie objawów podobnych do stosowania środków odurzających (zaburzenia odczuwania emocji, wycofanie, utratę umiejętności językowych, zaburzenia percepcji).

MODEL TEORETYCZNY

„Model ten oparty jest na przyjęciu „teorii powstawania autyzmu z zawyżonego poziomu opioidów”opisanej początkowo przez Pankseppa (1979) i rozwiniętej przez Reichelta i in. (1981) oraz nasz zespół (Shattock i Lowdon, 1991;Shatock i Whiteley, 2002). Hipoteza ta mówi, że autyzm może być konsekwencją działania peptydów pochodzenia egzogennego (powstającym poza organizmem) na neuroprzekaźnictwo w centralnym układzie nerwowym (CUN). Teoria ta zakłada również, że peptydy te dają zasadniczo efekt o charakterze opioidowym i że albo same mogą tworzyć ligandy dla enzymów proetazowych, które normalnie rozłożyłyby peptydy opioidowe naturalnie występujące w centralnym układzie nerwowym (CUN).” (Sattock, Whiteley & Todd)

U wielu dzieci autystycznych występuję niezdolność do trawienia glutenu i/lub kazeiny.

Gluten to mieszanina białek zawartych w pszenicy, obecnych również w wielu innych produktach. Kazeina jest białkiem mleka.

 

Dr Alan Friedman oraz inni koledzy badacze przedstawiają teorię, iż enzym, niezbędny dla trawienia wspomnianych substancji, nazywany „DPP-IV” obecny jest w niewystarczającej ilości (prawdopodobnie z powodów genetycznych) lub podlega inaktywacji, być może pod wpływem mechanizmu autoimmunologicznego.

Model Friedmana sugeruje, iż brak lub dezaktywacja enzymu DPP-IV umożliwia akumulację w organizmie opioidów lub substancji przypominających morfinę, zwanych dermorfinami. Nagromadzenie i akumulacja wspomnianych substancji może być jednym z powodów, dla których dzieci autystyczne wydają się być „nieobecne”. Wspólną cechą charakterystyczną autyzmu jest fakt, iż dzieci generalnie ignorują obecność innych ludzi i wydają się żyć w swoim własnym, wewnętrznym świecie. Bez względu na hipotezę Friedmana, wiele dzieci ze spektrum autyzmu odznacza się również nadwrażliwością na jeden lub wiele składników pożywienia, potwierdzoną przez testy alergiczne i diety eliminacyjne. U większości poddanych badaniu dzieci z ASD wykazano stan zapalny układu pokarmowego, uważa się również, że niektóre pokarmy na które dzieci są wrażliwe, na przykład gluten i kazeina, podrażniają ich jelito. Badania wykazały, iż antybiotyki również podrażniają wyściółkę jelit, jak również prowadzą do upośledzenia układu immunologicznego. Początkową i główną terapią niezdolności do trawienia glutenu i kazeiny jest dieta bezglutenowa/bezkazeinowa.

Dr Paul Shattock z centrum badań nad autyzmem (Autism Research Unit) w Szkole Nauk Medycznych Uniwersytetu w Sunderland w Wielkiej Brytanii twierdzi, iż jego badania wskazują na istnienie „pewnej korelacji pomiędzy ilością opioidów znajdujących się w organizmie dzieci autystycznych i stopniem nasilenia ich upośledzenia”

 

 

OPIATY - EGZOMORFINY

ZNOSZĄ BÓL, DZIAŁAJĄ HALUCYNOGENNIE, SĄ BARDZO SILNIE UZALEŻNIAJĄCE

 

MONOTONNA DIETA U DZIECKA Z ASD, ŁAKNIENIE CIĄGLE TYCH SAMYCH POKARMÓW WYNIKA Z UZALEŻNIENIA I ULGI (REDUKCJA BÓLU) PO SPOŻYCIU POKARMÓW BOGATYCH W OPIOIDY !!!

LEAKY GUT SYNDROME

„Zwiększona przepuszczalność jelit jest coraz częściej uznawana za „pierwsze ogniwo” łańcuchowej reakcji prowadzącej do rozwoju licznych chorób ( ASD, SM, RZS)”

Dubrovnik International Conference on Multiple Sclerosis

9-12 May, 2001, Dubrovnik, Chorwacja

 

 

TEORIA OPIOIDOWA

 • wzrost przepuszczalności bariery jelita cienkiego prowadzi do przenikania produktów trawienia przez nabłonek jelitowy
 • u dzieci z ASD stwierdza się deficyt dipeptylopeptydazy IV – peptydazy serynowej, enzymu kluczowego dla rozkładu kazomorfiny i gliadomorfiny, substancji o aktywności opioidopodobnej (egzorfiny)
 • nierozłożone egzorfiny pokonują nieszczelną barierę jelitową i docierają do OUN (oś jelitowo – mózgowa)

Egzorfiny silnie wpływają na rozwój i pracę mózgu - co skutkuje nasileniem zachowań charakterystycznych dla ASD często tuż po spożyciu posiłku

„Wielu rodziców opisuje również poprawę stanu fizycznego, emocjonalnego lub nawet wyższych funkcji umysłowych, występujące już kilka dni po usunięciu produktów mlecznych z diety ich dzieci. Niektórzy rodzice stwierdzają to samo w przypadku glutenu. Jednakże usunięcie glutenu z przewodu pokarmowego trwa dłużej niż w przypadku kazeiny. Badania moczu ujawniają fakt, iż kazeina może zniknąć z organizmu w przeciągu trzech dni, podczas gdy usunięcie glutenu może trwać miesiące. W rzeczywistości, badanie moczu ujawnia obecność glutenu w moczu tych dzieci przez okres nawet ośmiu miesięcy po wyeliminowaniu go z diety. Jednakże, jeśli po tym okresie jest on nadal obecny w moczu, może to oznaczać, że nie wszystkie ukryte źródła zostały zidentyfikowane. Niektórzy rodzice stwierdzają, iż stan ich dzieci nie poprawił się aż do momentu, gdy wszystkie ukryte źródła glutenu (lub kazeiny)zostaną odkryte i usunięte.”

Dr Jaquelyn McCandless "DZIECI Z GŁODUJĄCYMI MÓZGAMI"

W mojej opinii, po rozważeniu wszystkich czynników biomedycznych, przywrócenie zdrowia jelitowego stanowi główny klucz do wyleczenia układu immunologicznego dziecka autystycznego i funkcji mózgu. Przeciekające lub przepuszczalne jelito umożliwia peptydom, tym niekompletnym białkom, które są krótkimi łańcuchami aminokwasów, przedostawanie się przez ścianę jelitową i wkraczanie do krążenia krwi. Krążąca krew rozprzestrzenia je po całym organizmie do miejsc, gdzie nie powinny się znajdować, włączając w to mózg. Niektóre z peptydów wydają się działać jak opioidy, które w oczywisty sposób „upajają” nasze dzieci. Jednakże nawet nieopioidowe peptydy mogą być niebezpieczne, ciało może odbierać wspomniane peptydy jako neroprzekaźniki. Wspomniane peptydy mogą wiązać się z normalnymi miejscami receptorowymi dla neuroprzekaźników i blokować je lub przynajmniej upośledzać prawidłowe przekazywanie sygnałów nerwowych. Naturalnie, wpływa to ujemnie na wyższe czynności umysłowe i rozwój.

Zespół przeciekającego jelita jest zestawem patologii przewodu pokarmowego; nie wszystkie dzieci ze spektrum autyzmu cechują się zwiększoną przepuszczalnością potwierdzaną podczas badania. U wielu dzieci nie wykrywa się zwiększonego stężenia peptydów w obecnie dostępnych testach, ale kiedy ich poziom jest podwyższony, stanowi to zawsze dodatkowy bodziec dla rodziców, by zastosować u ich dzieci ograniczoną dietę. Wiemy w tej chwili, że zespół przeciekającego jelita wywołuje długą listę niedoborów witamin i składników mineralnych, ponieważ stan zapalny uszkadza różnorodne nośnikowe cząsteczki białkowe, zwykle obecne w zdrowym przewodzie pokarmowym.

POSTĘPY OLIWKI NA DIECIE:

 • Poprawiło się rozumienie mowy (po 3-4 dniach na diecie)
 • Wróciła mowa, utracona podczas regresu w wieku 14miesięcy ( po ok. 2 tyg diety )
 • Z dnia na dzień widać było jak wraca Jej świadomość, brak rozkojarzenia
 • Stała się bardziej towarzyska
 • Zaczęła bawić się zabawkami
 • Skończyły się przewlekłe biegunki i kwaśne stolce
 • Zmniejszyły się problemy sensoryczne
 • Zniknęły histerie i wybuchy płaczu – widziałam wreszcie szczęśliwe dziecko
 • Zaczęła czynnie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych i chłonąć wiedzę

KAŻDY PRZYPADKOWY KONTKAT Z GLUTENEM CZY MLEKIEM SKUTKOWAŁ POGORSZENIEM STANU OLIWKI!!!

Od prawie 3 lat razem jesteśmy na diecie bezglutenowej, bez mlecznej, bez sojowej i bez cukrowej i czujemy się świetnie!!! Oliwka teraz rozwija się prawidłowo do wieku, zaburzenia poszły w niepamięć.. Co będzie dalej czas pokaże :)

 

 

 

 

 

 

Źródła:

Hozyasz K.K., Gryglicka H., Żółkowska J.,  Dieta bezglutenowa a leczenie zaburzeń ze spektrum autyzmu – skrótowy przegląd piśmiennictwa,Przegląd Gastroenterologiczny 2010; 5 (4): 195–201.

Wasilewska J., Jarocka-Cyrta E., Kaczmarski M.,  Patogeneza zaburzeń przewodu pokarmowego u dzieci z autyzmem,  Pol. Merk. Lek., 2009, XXVII, 157, 40.

Privett D.,Autism spectrum disorder- research suggests good nutrition may manage symptoms, Today’s Dietitian, 2013.

Sadowska J., Cierebiej M.,Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia dzieci z autyzmem. Badania wstępne,Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka 2011, 13, 3, 155-160.

Dawidiuk I.,Postępowanie żywieniowe u chorych autystycznych, Food Forum, 2014 ;1 (4): 25-32.

Adams J.B.,Summary of diet ary, nutritional and medical teratments for autism- based on over 150 published research studies,  Autism Research Institute, 2013.

Paul Shattock, Paul Whiteley & Lynda Todd „Autyzm Jako Zaburzenie Metabolizmu”, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kraków, Kraków 2009.

Dr Jaquelyn McCandless "DZIECI Z GŁODUJĄCYMI MÓZGAMI"

 

Inne artykuły

bez glutenubez mlekabez cukruprzekąskadyniafrytkifrytki z dynioliwkowezycieśniadaniejajkagofrykolacjapłatki jaglanechlebbułkikukurydzapasożytyblognasza codziennośćleczenie autyzmuautyzmspektrum autyzmucałościowe zaburzenia rozwojuprotokół witaminy Aleczenie biomedyczneBethanecol MyocholineUrecholine,życie autystówobiadzupapietruszkaselercukiniamakaronłosośbrokułkrearywne zabawybutelki sensorycznezabawadzieciintegracja sensorycznaokouchobiszkoptyjarmużbabeczkimuffinysłodkościciastacandidagrzybicanaturalne leczenieszczepieniaodtruwanie szczepieńdr Tinusdr Tinus SmitsAutism beyond depairartykuły o autyzmieRDILDNzatrucie metalami ciężkimirtęćaluminiumimmunologiaodpornośćukład odpornościowystres oksydacyjnyclostridiamikroflora jelitowawyszczepialność w PolsceMMRKrztusiecodszkodowania za powikłaniaNOPczy warto szczepićczytaj ulotkileczenie oliwkiglutenomorfinykazeinomorfinyleczenie grzybicynystatynanasza historiaobjawy autyzmufiguryklejnożyczkipapiertranwit Cmagnezantybiotykisłużba zdrowiaprzedszkoleeuvaxBeuvax Bkoreańskie szczepionkirediagnozaCDCkwiecieńświatowy dzień autyzmuodtruwaniewielkanocecholaliewycofane szczepieniaszpitalzapalenie płucwakacjebałtykpolskie morzewładysławowoSTOPNOPreakcje na odtruwaniepodsumowanierok leczeniaokiem matkilekarzediagnozaprawdakłamstwoszukanie prawdydlaczego jadlaczego moje dzieckokrok po krokuzdrowiezaburzenia neurologiczneregresdiagnoza klinicznadiagnoza funkcjonalnaworeczekworektestowanie artprotokół artleczenie jelitoczyszczanie z metali ciężkichświętamikołajlist do mikołajasynapsisszczepienia zwiększają ryzyko autyzmuJiMsiłaenergiarodzice dzieci z autyzmembiedne dziecko bo nie je cukierkówdobre samopoczucietrzecie urodzinyZOOSIBOZDJzespół drażliwego jelitarobaleglistaowsiklambliepełniaodrobaczaniedietabrudne ręcepodwieczorekpuddingtapiokakulki tapiokowemleko kokosowetruskawkiterapia rękimała mototrykaduża motorykarozwój dziecinauka pisaniagrafomotorykaręcedłoniepalcezabawy z dzieckiemowoceagarżelkiwitaminkimniamdla dziecidla dorosłychprzyprawyzdrowe jelitaoreganochilibazyliatymianekcebulaczosnekkardamonczarnuszkaimbirkurkumagoździkiestragonrozmarynpalckibatatsłodki ziemniaksłodkie ziemniakibatatyszybkie daniecytrynaodkwaszanieodgrzybianiewodaelektrolityładnaceraizopatiahomeopatiaCEASETinusSmitsodrananiebieskobadaniaczerwonalampkawyleczonyzautyzmuasdautyzmbezłezupadłamedycynawyznania matkidr WakefieldusłyszećciszędrKuliszpiasekkinetycznykineticsandkreatywne zabawychwila dla siebiechorejelitachoroby jelitowetoksynybakterie dysbiotyczneczynnik mitochondrialnyziemia okrzemkowakrzempaznokciezdrowy brzuchprobiotykibakterieprobiotycznezestawienie probiotykówporównanie bakterii probiotycznychATECtestdrMajewskaVaxxed From Cover Up to CatastrophedeNiroopioidyprzeciekającejelitozrób to samTalerzykikoordynacjazabawy z dziećmiantyoksydantyflawonoidystresoksydacyjnyflavonwolnerodnikienzymyleczeniejelitopiatygenywirusyinfekcjekatarkaszelgorączkajak zapobiec ASDciążakobietametale ciężkietarczycamthfrcyklmetylacyjnykwasfoliowylas aktywnywypoczynekkomarykleszczemeszkidotelniamysiezdrowe dzieckożywienie dziecikurczakryżwarzywadżemżołądektrawieniereflukszgagazakwaszanieżołądka

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.