Zatrzymaj stres oksydacyjny! - antyoksydanty i bioflawonoidy

Odsłony: 4356
Oliwkowe Życie

Wyniki badań naukowych z ostatnich lat umożliwiły wysunięcie hipotezy o istnieniu pewnych wspólnych czynników, odpowiedzialnych zarówno za procesy starzenia się, jak i za nowotwory, choroby układu krążenia, zmiany zwyrodnieniowe stawów, zaćmę, a być może również pewne rodzaje alergii i inne choroby przewlekłe.

W patogenezie tych chorób pewną rolę odgrywałyby te same mechanizmy, wskutek których pali się drewno, jełczeje tłuszcz, a żelazo pokrywa się rdzą . Jednym z głównych aktorów tych przemian jest tlen .

 Tak, tak, nie ma tu pomyłki . Chodzi o ten sam tlen, którego nieprzerwanie, minuta po minucie potrzebujemy do życia . Ten właśnie dobroczynny tlen, po pewnych przekształceniach w tak zwane wolne rodniki, czyli „reaktywne pochodne tlenowe" (z ang . ROS, reactive oxygen species), powoduje postępujące „rdzewienie" naszego organizmu . Powstające związki  mają aktywny udział w wielu chorobach przewlekłych i degeneracyjnych . To również one odpowiedzialne są częściowo za zmarszczki pojawiające się z wiekiem na naszej skórze . Ale suchość skóry i zmarszczki to tylko wierzchołek góry lodowej. Jest to naprawdę drobiazg w porównaniu z tym wszystkim, co zachodzi w naszych narządach, tkankach i komórkach.

Wiemy, że u podłoża większości chorób zwyrodnieniowych kryje się szkodliwe działanie wolnych rodników. Są to takie schorzenia, jak zapalenie stawów, zaćma, cukrzyca i każda choroba, w której dochodzi powoli do wyłączenia z prawidłowej czynności pewnej części ciała. Wolne rodniki mogą również zaatakować mózg i cały ośrodkowy układ nerwowy, wywołując takie choroby, jak autyzm, stwardnienie rozsiane czy choroba Alzheimera. Reaktywne substancje utleniające mają również udział w powstawaniu chorób serca i wszystkich rodzajów nowotworów złośliwych. W różny sposób powodują one także osłabienie naszego układu odpornościowego.

Dr Richard A. Passwater jest znanym na świecie autorem i badaczem problemów walki ze starzeniem się. Rozwinął on koncepcję „biologicznego synergizmu antyoksydantów" służącą temu celowi. Jego teoria okazała się słuszna. Połączone działanie antyoksydantów jest kluczowe dla naszego zdrowia i długowieczności.

Wolne rodniki mają tendencję do atakowania pewnych części komórki. Uszkodzenia powstałe w tych strukturach dają charakterystyczne zespoły zaburzeń.
Błona komórkowa.

W warunkach prawidłowych jest ona porowata, co pozwala na przechodzenie do komórki substancji odżywczych i wydalanie z niej zbędnych produktów przemiany materii. W przypadku zaatakowania błony komórkowej może dojść do jej rozerwania i wypływu zawartości wnętrza komórkowego lub do jej zablokowania. Każde z tych uszkodzeń powoduje przedwczesną śmierć komórki.

DNA.

Gdy wolne rodniki znajdą się w jądrze komórkowym, łatwo im zaatakować materiał genetyczny niezbędny do podziału komórki. Czasami wolny rodnik atakuje tylko gen i powoduje zakłócenie informacji genetycznej zakodowanej dzięki subtelnym powiązaniom chemicznym. Inny rodzaj uszkodzenia to sprzężenie krzyżowe, w którym dochodzi do trwałego połączenia DNA z łańcuchem białka, co nie pozwala na jego replikację. Mechanizm ten uważa się obecnie za przyczynę rozwoju nowotworów.

Lipidy (tłuszcze) krwi i tkanek.

W procesie określonym jako peroksydacja lipidów (tworzenie grup nadtlenkowych) nadtlenek wodoru lub nadazotan (obydwa związki to reaktywne substancje utleniające) atakuje substancje tłuszczowe krwi i tkanek. Przykładem jest cholesterol o niskiej gęstości (LDL), który po uszkodzeniu przez wolne rodniki i w wyniku zmian w układzie odpornościowym przemienia się w napęczniałą, lepką drobinę, tworzącą blaszkę zwężającą ścianę tętnicy. To stwardnienie ściany tętnic (miażdżyca) stanowi źródło chorób serca i udarów mózgu. Peroksydacja tłuszczów jadalnych powoduje, że stają się zjełczałe i trujące dla organizmu.

Lizosomy.

Są to drobne skupienia enzymów wewnątrz komórki. Ich rolą jest trawienie różnych substancji poza błoną, która je otacza. Kiedy wolne rodniki uszkodzą tę otoczkę, enzymy niszczą wnętrze komórki, a następnie sąsiednie komórki - w procesie tym dochodzi również do powstania kolejnych wolnych rodników.

Mitochondria.

Są to siłownie komórki, gdzie powstaje jej energia. Gdy ich czynność zostanie przerwana przez wolne rodniki, komórka traci energię potrzebną jej do pracy. W miarę zwiększania się liczby komórek o niskiej energii zmniejsza się ilość energii całego ciała, które jest stale zmęczone i ma trudności ze zwalczaniem choroby. To wszystko jest wystarczająco niepomyślne. A w miarę upływu czasu szkody stają się coraz większe. W miarę osłabiania się układu odpornościowego niekorzystne zmiany przebiegają coraz szybciej. W rzeczywistości uszkodzenia wywołane przez reaktywne substancje utleniające powodują wszystkie zaburzenia związane ze starzeniem się.

Badania nad wolnymi rodnikami pokazały, że reakcja na nie jest indywidualnie zmienna . Różni ludzie, wystawieni w podobnym stopniu na działanie wolnych rodników, powstających na przykład pod wpływem zanieczyszczenia środowiska, promieni ultrafioletowych słońca czy wewnętrznych procesów oksydacji, reagują na nie inaczej : jedni wydają się stosunkowo mało wrażliwi, podczas gdy u innych dochodzi do rozwoju chorób degeneracyjnych lub zmian związanych z przyspieszonym, przedwczesnym starzeniem się .

Różnorodność odpowiedzi immunologicznej w obliczu niezliczonych, szkodliwych czynników agresji wynika z przyczyn, które można podzielić na dwie główne kategorie :

Pierwszą z nich jest nasz bagaż genetyczny

Nie ulega wątpliwości, że niektórzy ludzie przychodzą na świat obdarzeni już na starcie lepszymi predyspozycjami niż inni, aczkolwiek nie jesteśmy jeszcze w stanie przypisać tym predyspozycjom dokładnego, ilościowego udziału w rozwoju większości chorób przewlekłych, takich jak nowotwory, miażdżyca tętnic i jej powikłania itp . Genetyka pasjonuje badaczy, ale my, jako jednostki, mamy na nią niewielki wpływ - może to i dobrze, bo nie ma pewności, czy zrobilibyśmy z niego dobry użytek! Dopiero teraz, po niedawno dokonanej identyfikacji ludzkiego genomu, stoimy w obliczu realnych możliwości w tym zakresie, a najbliższe lata pokażą, co z tego wyniknie .

Drugą kategorią są nasze zwyczaje, czyli to wszystko, co określa się ogólnie mianem stylu życia i na co akurat mamy wpływ nieporównanie większy, wręcz decydujący.

 

 

 Badacze nie mają wątpliwości, że czynniki należące do tej kategorii mogą zasadniczo zmienić zarówno zapadalność na pewne choroby, jak i ich przebieg i dynamikę rozwoju . To właśnie na tym polu mamy najwięcej do zrobienia na rzecz własnego zdrowia, i to w każdym wieku. Dobre nawyki życiowe okazują się niejednokrotnie najlepszym środkiem zaradczym na przedwczesną starość i choroby.

Wśród tych zdrowych nawyków czołowe miejsce przypada z całą pewnością odżywianiu . Poglądy lekarzy i uczonych wykazują w tej kwestii coraz większą zgodność : sposób odżywiania się ma ogromny wpływ na układ odpornościowy, a tym samym na długość i jakość życia każdego z nas .

 

 

 

JAKIE CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄ WYTWARZANIE WOLNYCH RODNIKÓW

Powstawanie wolnych rodników jest procesem w 100% normalnym. Zachodzi on jednocześnie z oddychaniem. Ale jest wiele przyczyn sprawiających, że wytwarzamy więcej wolnych rodników, niż powinniśmy.

 • Stres. Emocjonalny lub fizyczny stres hamuje oddychanie, zwiększa zaś utratę energii. Stres karmi się metabolizmem beztlenowym, nie tlenem.
 • Ozon w powietrzu. To ważny czynnik nadmiernego utleniania.
 • Spaliny samochodowe. Wdychasz tlenek węgla i kwas chlorowodorowy, a nie tlen.
 • Dym tytoniowy. Ten sam mechanizm, co wyżej.
 • Stany zapalne. Układ odpornościowy wytwarza więcej wolnych rodników w okresie zwalczania chorobotwórczych mikroorganizmów.
 • Promieniowanie. Poprzez delikatne zmiany w cząsteczkach promieniowanie zapoczątkowuje wytwarzanie wolnych rodników.
 • Światło słoneczne. Jest to forma promieniowania.
 • Zanieczyszczenie wody. Większość wody wodociągowej jest zanieczyszczona albo ściekami dostającymi się do niej, albo środkami chemicznymi, służącymi do jej uzdatniania. Uważaj - woda butelkowana może być wodą wodociągową!
 • Przetworzone produkty żywnościowe. Nie uzyskasz substancji odżywczych z produktów wytworzonych przez człowieka; organizm zmienia swój metabolizm na beztlenowy, próbując coś z nich wydobyć.
 • Trujące metale. Znajdują się w glebie, wodzie i powietrzu i charakteryzują się przyciąganiem wolnych rodników.
 • Przemysłowe związki chemiczne. Większość związków chemicznych wytworzonych przez człowieka jest dla niego niekorzystna.
 • Leki. Nawet leki bezpieczne, przepisane przez lekarza, zmieniają zdolność do prawidłowego metabolizmu tlenu.

Antyoksydant to każda substancja zwalczająca wolne rodniki w organizmie.

JAK ANTYOKSYDANTY CIĘ CHRONIĄ

Antyoksydacyjny system obronny działa na czterech poziomach:

 • Antyoksydanty przeciwdziałają powstawaniu oksydantów (wolnych rodników). Hamują również rozpoczęcie procesu utleniania metali (jak miedź, kadm, rtęć i ołów). Co to znaczy? Nasze ciała można porównać do ołowianych rur. Zetknięcie się ołowianej rury z tlenem powoduje jej korozję, narażenie naszego organizmu na działanie związków utleniających powoduje wewnętrzną „korozję" i nasze ciała zaczynają się rozpadać. Towarzyszy temu osłabienie układu odpornościowego i stajemy się podatni na rozwój wielu chorób zwyrodnieniowych, nie zdając sobie zupełnie z tego sprawy.
 • System obronny antyoksydantów przechwytuje powstałe oksydanty (reaktywne substancje utleniające) i hamuje reakcję łańcuchową grożącą powstawaniem licznych nowych oksydantów. Można porównać to z efektem domina. Po wypadnięciu pierwszego składnika nie można już powstrzymać utraty pozostałych. Kiedy nasz organizm ulegnie osłabieniu i zaczynają się zmiany zwyrodnieniowe wywołane oksydacją, spowolnienie lub zatrzymanie łańcuchowej reakcji utleniania może okazać się bardzo trudne, jeśli nie podejmiemy działań leczniczych i zapobiegawczych, stosując produkty żywnościowe bogate w antyoksydanty i uzupełnianie diety antyoksydantami.
 • System ten naprawia szkody wywołane przez oksydanty, których nie udało się unieczynnić. Twój organizm jest rzeczywiście wspaniały! Wykazuje zdolność wymiatania niebezpiecznych oksydantów, a następnie wielokrotnego sprawdzania, czy nie pozostały jakieś toksyny. Zapewniając swemu organizmowi odpowiednią ilość antyoksydantów, pomagasz mu w utrzymaniu drugiej i trzeciej linii obrony przeciwko chorobom.
 • Antyoksydanty eliminują i zastępują uszkodzone cząsteczki nie nadające się do naprawy i oczyszczają teren, usuwając niepożądane substancje powstałe przez działanie oksydantów. Nie tylko walczą z chorobami i chronią cię przed możliwymi schorzeniami i różnymi formami zmian destrukcyjnych zagrażających twojemu organizmowi, ale również oczyszczają później pole bitwy.

"Najprostszą i najbezpieczniejszą metodą chemoprewencji chorób wywołanych stresem oksydacyjnym jest dieta oparta na przyjmowaniu antyoksydantów oraz świadomy zdrowy tryb życia. Liczba leków stosowanych w terapii antoksydacyjnej jest bardzo niska. Zaliczamy do nich na przykład Edaravon (Radicut), czy też Ebselen, które stosowane są w hamowaniu udarów mózgu. Canolol jest lekiem pochodzenia roślinnego, styrolowym, antyoksydantem wychwytującym ROS, o bardzo silnym

działaniu hamującym zapalenia. Normalna dieta opierająca się na warzywach i owocach jest dobra, jednak zapewnia relatywnie wąski krąg antyoksydantów żywieniowych – np. biofenoli (flawonoidów), w zmiennym – zazwyczaj niskim lub źle przyswajalnym – stężeniu. W związku z tym coraz większą rolę odgrywają one w dobrej jakości, bogatych w związki roślinne – w tym również antyoksydanty – i dobrze przyswajalnych suplementach diety."

Zoltán Dinya, Tamás Dinya “Rola biofenoli i flawonoidów w chemoprewencji stresu oksydacyjnego”

 

Trzy najlepsze antyoksydanty to witaminy C i E oraz beta-karoten, których działanie chroniące organizm przed uszkodzeniem oksydacyjnym zostało udowodnione. Występują one w wielu produktach żywnościowych, zwłaszcza w owocach i warzywach.

Najlepiej przebadanym antyoksydantem jest witamina C, nic więc dziwnego, że wiemy dużo na temat jej działania. Witamina C pobudza odporność organizmu, wzmacniając czynność grasicy i węzłów chłonnych. Najlepsze źródło witaminy C to owoce tropikalne, takie jak papaja i kiwi, ale równie dobrym źródłem witaminy C są także owoce cytrusowe, jak grejpfruty i pomarańcze.

Niektórzy zaczęli bzikować na punkcie witaminy E prawdopodobnie z powodu panującej o niej opinii, że zwiększa ona energię seksualną. Doskonałym źródłem witaminy E są orzechy oraz migdały, a także nasiona słonecznika. Oleje spożywcze zawierają o wiele więcej witaminy E niż orzechy, ale są wysokokaloryczne, i zbyt częste oraz zbyt obfite używanie ich może spowodować kłopoty z nadwagą.

Najlepsze źródła beta-karotenu to pomarańczowe i żółte owoce i warzywa. Spróbuj rozjaśnić swoje posiłki, włączając do nich różne odmiany dyni, owoce mango i marchew, a także zielone liściaste warzywa, jak jarmuż i szpinak.

BETA - KAROTEN, WITAMINA A, WITAMINA C, WITAMINA E
Te substancje odżywcze, określane łącznie jako „obrońcy", sprawują ochronę antyoksydacyjną organizmu. Te ochronne substancje odżywcze stanowią pierwszą linię obrony przed szkodami oksydacyjnymi.

CZY MOŻNA UZYSKAĆ DOSTATECZNĄ ILOŚĆ ANTYOKSYDANTÓW W POŻYWIENIU?

Wielu lekarzy wątpi, czy bez uzupełniania diety otrzymasz dostateczną ilość witaminy E, chyba że będziesz jadł dużo tłustych produktów, jak olej i majonezy; możesz jednak zapewnić sobie zalecane 30 miligramów beta-karotenu i witaminy C w zdrowej diecie, jeśli mądrze ustalisz jej skład. Spożywanie odpowiedniej żywności nie zawsze jest możliwe, zwłaszcza przez ludzi w podeszłym wieku, którzy mają kłopoty z żuciem, trawieniem i wchłanianiem. Osoby te powinny rozważyć konieczność uzupełniania w diecie substancji odżywczych.

Wedlug wytycznych żywieniowych, powinniśmy spożywać od pięciu do dziesięciu porcji surowych warzyw i owoców dziennie, co jest minimalną dawką pokrywającą zapotrzebowanie na witaminy i sole mineralne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu . Trzeba z ubolewaniem stwierdzić, że przytłaczająca większość ludzi nie przestrzega tych zaleceń - niekoniecznie zresztą z niedbalstwa czy ignorancji, ale również z braku czasu i możliwości systematycznego kupowania i przygotowywania świeżych warzyw i owoców . Gdyby jednak mieli pełną świadomość dobrodziejstw takiego postępowania, potraktowaliby je jako ważną inwestycję, która w dłuższej perspektywie czasu znacznie zwiększy ich bezcenny kapitał własnego zdrowia . Naszą powszechną bolączką jest tymczasem myślenie w kategoriach krótkoterminowych - aby to zmienić potrzebny jest świadomy i ukierunkowany wysiłek .

Ludziom, którzy zdają sobie sprawę ze znaczenia właściwego odżywiania się, ale naprawdę nie mają możliwości systematycznego przestrzegania jego zasad, pozostają suplementy witamin i minerałów o właściwościach przeciwutleniających. My wybraliśmy flavon.

CO TO JEST FLAVON

Flavon to suplement żywnościowy o wysokiej zawartości antyoksydantów - ok. 400 aktywnych substancji, głównie flawonoidów pozyskanych z takich owoców i warzyw jak: czarna jagoda, czarna porzeczka, czarny bez, ciemne winogrono, burak, rokitnik pospolity, żeń- szeń, wiśnia, jeżyna. Do jego produkcji użyto surowców najwyższej jakości i o największej zawartości substancji odżywczych. Preparat jest całkowicie naturalny, nie zawiera konserwantów, ma odczyn zasadowy, o konsystencji galaretki.

Podstawą Falvonu są flawonoidy. Wchodzą one w skład systemów odpornościowych roślin. Przeniesione do naszego organizmu, pełnią w nim podobną funkcję. Wpływają korzystnie na nasze zdrowie: wzmacniają odporność, wykazują działanie przeciwzapalne, przeciwalergiczne, przeciwmiażdżycowe i przeciwnowotworowe. Należą do nielicznych substancji, które wiążą i usuwają z organizmu toksyczne związki chemiczne, jak ołów, kadm, rtęć, węglowodory aromatyczne. Wśród flawonoidów jedną z najlepiej przebadanych grup są polifenole, które w antyrodnikowym działaniu są aż  10000 razy bardziej aktywne od witaminy E.

 

"Każdego dnia potrzebujemy około 1-2 gramów flawonoidów, aby ich dostarczyć musielibyśmy codziennie spożywać minimum 1,5 kg świeżych owoców i 2,1kg świeżych warzyw z czystych ekologicznie upraw. Ponieważ dla większości z nas jest to niemożliwe, jedynym skutecznym wyjściem pozostaje suplementacja diety. Nie jest jednak obojętne jaki suplement wybierzemy. W Europie a także i w Polsce mamy dostęp do preparatu o nazwie Flavon. Do opracowania jego receptury korzystano z wyników wieloletniej pracy badawczej prof. Alberta Szent-Gyorgyi, Węgra, laureata Nagrody Nobla za odkrycie wit. C i flawonoidów "  Dr Karolina Galikowska- Gula, "Zdrowi i młodzi, 90-cio letni..!"

 

DLACZEGO FLAVON?

 • Flavon to bezpieczne i tworzone w zgodzie z normami prawa, poprawiające jakość odżywiania suplementy diety oparte na owocach i warzywach.
 • Produkty Flavon są poparte badaniami oraz są zgodne z ogólnie przyjętymi naukowymi tezami o dobroczynnym wpływie warzyw i owoców na żywienie człowieka.
 • Produkty rodziny Flavon to czyste i bezpieczne suplementy diety. Nie zawierają żadnych powstałych przy produkcji zanieczyszczeń, toksycznych czy mających negatywny wpływ na zdrowie substancji. Są również wolne od barwników i środków poprawiających konsystencję i aromat. Nie zawierają również substancji konserwujących.
 • Produkty rodziny Flavon należą do warzywno-owocowych suplementów diety o wysokiej jakości. Dystrybuowane są w wielu krajach na całym świecie. Wysoką jakość produktów udowadniają zdobyte do tej pory krajowe oraz międzynarodowe nagrody i wyróżnienia a także przeprowadzone przez wiodące na świecie laboratorium (Brunswick Laboratories,USA) pomiary wartości „Total ORAC FN”.
 • Flavon Green jest obecnie jedynym znanym suplementem diety z warzyw w formie żelu. Wyróżnia się także na tle innych produktów, gdyż w przeciwieństwie do owocowych Flavonów przygotowany jest w dużej mierze z warzyw.
 • Produkty Flavon składają się z ponad trzydziestu, troskliwie selekcjonowanych i przebadanych rodzajów owoców i warzyw.
 • Każdy z licznie znajdujących sie w produkcie składników (spośród których jest kilkadziesiąt związków i substancji mineralnych) zapewnia niezbędne w zdrowej diecie fitochemiczne składniki (polifenole / flawonoidy, lignany, terpeny, witaminy, węglowodany, błonnik, białka/aminokwasy, nitrozwiązki, związki siarkoorganiczne, substancje/substancje śladowe).
 • Właściwością Flavonu jest także wysoka absorpcja na poziomie biologicznym i dzięki temu doskonałe biologiczne wchłanianie zapewnione przez formę żelu.
 • Produkty Flavon można spożywać w dowolnej konfiguracji. Jednoczesne spożywanie produktów opartych na owocach i warzywach zapewnia organizmowi jeszcze szersze spektrum substancji odżywczych.
 • Przykaz spożywania owoców i warzyw towarzyszy naszemu życiu od okresu niemowlęcego do późnej starości. Produkty Flavon przeznaczone są dla osób w każdym wieku, dlatego też każdy znajdzie wśród nich coś dla siebie.
 • Produkty rodziny Flavon dzięki zawartości witaminy-C przyczyniają się do ochrony komórek przed skutkami stresu oksydacyjnego.
 • Spożywanie suplementów z rodziny produktów Flavon przyczynia się do a odkwaszenia organizmu, oraz wspomagania zdrowiej diety alkaicznej (zasadowej).

Jemy Flavon od roku. Mimo moich obaw co do zawartego w Flavonie Kids kwasu foliowego (nie jest on w formie folianu, kiedyś Wam o tym napiszę )widzę same pozytywy ze stosowania produktów marki FLAVON.

Jeżeli chodzi moje dzieci :

 • Po pierwsze i bardzo ważne przy dzieciach – Flavon jest pyszny!!! Wygląda jak dżemik i smakuje jak dżemik. Nie muszę ich namawiać do jedzenia flavonu, bo na samo hasło „FLAVOOON!” moje Dziewczyny są już w kuchni z otwartymi buźkami  i łyżeczkami w rękach:)
 • Dziewczyny rzadziej chorują , a jeśli już kończy się to zwykle jakimś katarkiem i lekkim kaszelkiem (max 3 dni – nie stosujemy żadnych leków i antybiotyków, prócz ewentualnie ziółek wykrztuśnych i napotnych, witaminki C liposomalnej, inhalacji z soli fizjologicznej, homeopatii).
 • Widzę wyraźną poprawę w reakcjach uczuleniowych u Dziewczynek. Emma na początku wiosny miała nieustający kaszel i katar związany z alergią na pyłki. Teraz widzę, że owszem czasem reaguje ale w dużo mniejszym stopniu.
 • Są bardziej aktywne, co nie wiąże się ze zmniejszeniem skupienia podczas wykonywania różnych prac plastycznych albo innych zabaw.
 • Dla Oliwki Flavon ma zbawienne działanie na brzuszek. Widzę, że on lepiej pracuje, rzadziej zdarzają się wzdęcia, nie narzeka na ciągłe bóle. Zwiększa się Jej tolerancja na różne pokarmy mimo, że stopniowo zmniejszyliśmy ilość podawanych enzymów trawiennych i probiotyków.
 • Pamiętam jak podczas pierwszego miesiąca podawania go Dziewczynom zauważyliśmy ogromną zmianę u Oliwki. To wyglądało tak jakby nagle mózg dostał ogromną porcję energii. Słowotoki, żarty, sarkazm, opowiadanie historyjek, wyraźniejsza mowa itp.
 • Dziewczynkom także wygładziła się skóra, nie jest szorstka ani sucha, nie stosuję, żadnych balsamów ani innych „wygładza czy i nawilżaczy” skóry. Jest piękna sama w sobie.

DLACZEGO WIERZĘ W MOC FLAVONU?

 
Widzę jak działa na moją Rodzinę!
Widzę jak działa na moich Rodziców. ( Wyniki krwi mojej Mamy rewelacyjne, mimo bardzo agresywnego leczenia ciężkiego choróbska).
Widzę jak działa na inne dzieci! (Koleżanka Gosia wyciągnęła synka Wojtusia z autyzmu TYLKO przy odpowiedniej suplemntacji flavonem!!! na zdjęciu obok)
POLECAM!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła:

Frederic Le Cren "PRZECIWUTLENIACZE"

JAMES BALCH "THE SUPER ANTIOXIDANS. WHY THEY WILL CHANGE THE FACE OF HEALTHCARE IN THE 21ST CENTURY"

 

 

 

Inne artykuły

bez glutenubez mlekabez cukruprzekąskadyniafrytkifrytki z dynioliwkowezycieśniadaniejajkagofrykolacjapłatki jaglanechlebbułkikukurydzapasożytyblognasza codziennośćleczenie autyzmuautyzmspektrum autyzmucałościowe zaburzenia rozwojuprotokół witaminy Aleczenie biomedyczneBethanecol MyocholineUrecholine,życie autystówobiadzupapietruszkaselercukiniamakaronłosośbrokułkrearywne zabawybutelki sensorycznezabawadzieciintegracja sensorycznaokouchobiszkoptyjarmużbabeczkimuffinysłodkościciastacandidagrzybicanaturalne leczenieszczepieniaodtruwanie szczepieńdr Tinusdr Tinus SmitsAutism beyond depairartykuły o autyzmieRDILDNzatrucie metalami ciężkimirtęćaluminiumimmunologiaodpornośćukład odpornościowystres oksydacyjnyclostridiamikroflora jelitowawyszczepialność w PolsceMMRKrztusiecodszkodowania za powikłaniaNOPczy warto szczepićczytaj ulotkileczenie oliwkiglutenomorfinykazeinomorfinyleczenie grzybicynystatynanasza historiaobjawy autyzmufiguryklejnożyczkipapiertranwit Cmagnezantybiotykisłużba zdrowiaprzedszkoleeuvaxBeuvax Bkoreańskie szczepionkirediagnozaCDCkwiecieńświatowy dzień autyzmuodtruwaniewielkanocecholaliewycofane szczepieniaszpitalzapalenie płucwakacjebałtykpolskie morzewładysławowoSTOPNOPreakcje na odtruwaniepodsumowanierok leczeniaokiem matkilekarzediagnozaprawdakłamstwoszukanie prawdydlaczego jadlaczego moje dzieckokrok po krokuzdrowiezaburzenia neurologiczneregresdiagnoza klinicznadiagnoza funkcjonalnaworeczekworektestowanie artprotokół artleczenie jelitoczyszczanie z metali ciężkichświętamikołajlist do mikołajasynapsisszczepienia zwiększają ryzyko autyzmuJiMsiłaenergiarodzice dzieci z autyzmembiedne dziecko bo nie je cukierkówdobre samopoczucietrzecie urodzinyZOOSIBOZDJzespół drażliwego jelitarobaleglistaowsiklambliepełniaodrobaczaniedietabrudne ręcepodwieczorekpuddingtapiokakulki tapiokowemleko kokosowetruskawkiterapia rękimała mototrykaduża motorykarozwój dziecinauka pisaniagrafomotorykaręcedłoniepalcezabawy z dzieckiemowoceagarżelkiwitaminkimniamdla dziecidla dorosłychprzyprawyzdrowe jelitaoreganochilibazyliatymianekcebulaczosnekkardamonczarnuszkaimbirkurkumagoździkiestragonrozmarynpalckibatatsłodki ziemniaksłodkie ziemniakibatatyszybkie daniecytrynaodkwaszanieodgrzybianiewodaelektrolityładnaceraizopatiahomeopatiaCEASETinusSmitsodrananiebieskobadaniaczerwonalampkawyleczonyzautyzmuasdautyzmbezłezupadłamedycynawyznania matkidr WakefieldusłyszećciszędrKuliszpiasekkinetycznykineticsandkreatywne zabawychwila dla siebiechorejelitachoroby jelitowetoksynybakterie dysbiotyczneczynnik mitochondrialnyziemia okrzemkowakrzempaznokciezdrowy brzuchprobiotykibakterieprobiotycznezestawienie probiotykówporównanie bakterii probiotycznychATECtestdrMajewskaVaxxed From Cover Up to CatastrophedeNiroopioidyprzeciekającejelitozrób to samTalerzykikoordynacjazabawy z dziećmiantyoksydantyflawonoidystresoksydacyjnyflavonwolnerodnikienzymyleczeniejelitopiatygenywirusyinfekcjekatarkaszelgorączkajak zapobiec ASDciążakobietametale ciężkietarczycamthfrcyklmetylacyjnykwasfoliowylas aktywnywypoczynekkomarykleszczemeszkidotelniamysiezdrowe dzieckożywienie dziecikurczakryżwarzywadżemżołądektrawieniereflukszgagazakwaszanieżołądka

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.